• ਫੇਸਬੁੱਕ
  • ਲਿੰਕਡਇਨ
  • youtube
ਬੈਨਰ

ਅਣੂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਰੀਏਜੈਂਟ

ਹਵਾਲੇ

ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਰਜੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ SCI ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 231 ਹੈ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਕ 786.202 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਕ 17.848 ਹੈ, ਅਤੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਕ 3.403 ਹੈ।

asdad1
asdad2
asdad3
asdad4
asdad5