• ਫੇਸਬੁੱਕ
 • ਲਿੰਕਡਇਨ
 • youtube
ਬੈਨਰ
 • ਫੋਰਪੀਪੇਟ 8-ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 5-50 μl

  ਫੋਰਪੀਪੇਟ 8-ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 5-50 μl

   ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ
      
  • ਸਟੈਂਡਰਡ 96-ਵੈਲ ਪਲੇਟ ਲਈ 8 ਅਤੇ 12 ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
  • ਪਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਹੈਡ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ
  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਸਟਨ ਅਤੇ ਟਿਪ ਕੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਆਸਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਟਿਪ ਕੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੀਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟਾਈਲ ਪਾਈਪੇਟ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਫੋਰਪੀਪੇਟ 12-ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 50-300 μl

  ਫੋਰਪੀਪੇਟ 12-ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 50-300 μl

   ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ
      
  • ਸਟੈਂਡਰਡ 96-ਵੈਲ ਪਲੇਟ ਲਈ 8 ਅਤੇ 12 ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
  • ਪਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਹੈਡ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ
  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਸਟਨ ਅਤੇ ਟਿਪ ਕੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਆਸਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਟਿਪ ਕੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੀਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟਾਈਲ ਪਾਈਪੇਟ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਫੋਰਪੀਪੇਟ 12 ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 5-50 μl

  ਫੋਰਪੀਪੇਟ 12 ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 5-50 μl

   ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ
      
  • ਸਟੈਂਡਰਡ 96-ਵੈਲ ਪਲੇਟ ਲਈ 8 ਅਤੇ 12 ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
  • ਪਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਹੈਡ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ
  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਸਟਨ ਅਤੇ ਟਿਪ ਕੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਆਸਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਟਿਪ ਕੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੀਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟਾਈਲ ਪਾਈਪੇਟ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਫੋਰਪੀਪੇਟ 8-ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 50-300 μl

  ਫੋਰਪੀਪੇਟ 8-ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 50-300 μl

   ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ
      
  • ਸਟੈਂਡਰਡ 96-ਵੈਲ ਪਲੇਟ ਲਈ 8 ਅਤੇ 12 ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
  • ਪਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਹੈਡ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ
  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਸਟਨ ਅਤੇ ਟਿਪ ਕੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਆਸਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਟਿਪ ਕੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੀਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟਾਈਲ ਪਾਈਪੇਟ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਫੋਰਪੀਪੇਟ 12-ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 0.5-10 μl

  ਫੋਰਪੀਪੇਟ 12-ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 0.5-10 μl

   ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ
      
  • ਸਟੈਂਡਰਡ 96-ਵੈਲ ਪਲੇਟ ਲਈ 8 ਅਤੇ 12 ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
  • ਪਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਹੈਡ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ
  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਸਟਨ ਅਤੇ ਟਿਪ ਕੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਆਸਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਟਿਪ ਕੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੀਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟਾਈਲ ਪਾਈਪੇਟ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਮਿੰਨੀ-6K/7K/10K ਮਿਨੀ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ

  ਮਿੰਨੀ-6K/7K/10K ਮਿਨੀ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ

  ਮਾਡਲ ਮਿਨੀ-6K ਮਿਨੀ-7K ਮਿਨੀ-10K

  ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ 6000r/min 7500r/min 10000r/min

  ਅਧਿਕਤਮ RCF 2200×g 3450×g 6100×g

  ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤ

 • ਫੋਰਪੀਪੇਟ ਸਿੰਗਲ ਚੈਨਲ 20-200 μl

  ਫੋਰਪੀਪੇਟ ਸਿੰਗਲ ਚੈਨਲ 20-200 μl

  ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ
  • ਹਲਕਾ, ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ, ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
  • ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਾਲੀਅਮ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ
  • ਪਾਈਪੇਟਸ 0.1μl ਤੋਂ 10ml ਤੱਕ ਵਾਲੀਅਮ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
  • ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ
  • ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ISO8655 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਰੇਕ ਪਾਈਪੇਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਲਾਸ ਪਾਈਪੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਕਲੇਵੇਬਲ ਹੈ।
 • ਫੋਰਪੀਪੇਟ ਸਿੰਗਲ ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 10-100 μl

  ਫੋਰਪੀਪੇਟ ਸਿੰਗਲ ਚੈਨਲ ਪਾਈਪੇਟ 10-100 μl

  ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ
  • ਹਲਕਾ, ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ, ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
  • ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਾਲੀਅਮ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ
  • ਪਾਈਪੇਟਸ 0.1μl ਤੋਂ 10ml ਤੱਕ ਵਾਲੀਅਮ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
  • ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ
  • ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ISO8655 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਰੇਕ ਪਾਈਪੇਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਲਾਸ ਪਾਈਪੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਕਲੇਵੇਬਲ ਹੈ।
 • H15S ਬੈਂਚਟਾਪ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸਮਾਲ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ

  H15S ਬੈਂਚਟਾਪ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸਮਾਲ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ

  ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ 15000 r/min

  ਅਧਿਕਤਮ RCF 15093 xg

  ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਰੱਥਾ 8×5ml(15000rpm)

  ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤ

 • TD-5Z ਬੈਂਚਟਾਪ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ

  TD-5Z ਬੈਂਚਟਾਪ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ

  ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ 5000 r/min

  ਅਧਿਕਤਮ RCF 4650 × g

  ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਰੱਥਾ 8×100ml(4000rpm)

  ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤ

 • TG-16 ਬੈਂਚਟਾਪ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ

  TG-16 ਬੈਂਚਟਾਪ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ

  ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ16500 r/ਮਿੰਟ

  ਅਧਿਕਤਮ RCF 24760 ਐਕਸਗ

  ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਰੱਥਾ 6×100ml(8000rpm)

  ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤ

 • ForePipetᵀᴹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪੇਟ

  ForePipetᵀᴹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪੇਟ

  ◮ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

  ◮ ਛੋਟਾ, ਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ

  ◮ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ

  ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤ

12ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/2